Utopiat ja kuvittelukyvyn rajat

Posted Leave a commentPosted in Blogi, Power Shift

Ilmastonmuutoksen torjunnan vaatimat toimet ovat mittaluokassaan ennenäkemättömiä. David Wallace-Wells siteeraan kirjassaan Uninhabitable Earth – Life After Warming Amerikkalaista tulevaisuuden tutkijaa Alex Steffeniä ”Kestävä sähköntuotanto ei ole ratkaisu ilmastonmuutokseen. Se on vain helpoin ilmastotoimi mikä meillä on edessä. Vaikeampaa on sähköistää koko yhteiskunta pois fossiilisista polttoaineista. Sitäkin vaikeampaa on muuttaa tuotanto kestävälle tasolle. Sitäkin vaikeampaa on […]

Mitä tiede kertoo oikeudenmukaisesta siirtymästä?

Posted Leave a commentPosted in 350 Suomi, Artikkeli, Power Shift

Sanna Marinin hallitusohjelmassa tavoitellaan oikeudenmukaista siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Hallitusohjelman kolmannessa luvussa todetaan, että “päästövähennystoimet toteutetaan sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti ja niin, että kaikki yhteiskunnan osa-alueet ovat mukana.” Mitä oikeudenmukaisella siirtymällä tarkoitetaan ja ketkä ovat vaarassa pudota matkasta? Haastattelimme aiheesta Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin kestävän käyttäytymismuutoksen apulaisprofessoria Annukka Vainiota. Oikeudenmukaisen siirtymän haasteet Aluksi on hyvä määritellä, […]

Kahvipöytäkeskustelun tappajasta kohti yhteisyyden kokemusta

Posted Leave a commentPosted in Blogi, Power Shift

Kahvipöydän keskustelu tyssää, kun aiheeksi nousee ilmastonmuutos. “Maailma tuhoutuu, niinpä niin… Minkä hintaisia ne tomaatit olikaan nyt?” Vastaava tapa vaihtaa puheenaihetta on tullut tutuksi yhdelle jos toiselle, kun tulevaisuuden ympäristötuho ja maapallon lämpeneminen nousee keskusteluissa esiin.  Mikä aiheuttaa näin voimakkaan välttelyreaktion, kun ilmastonmuutos mainitaan? Monet lamaantuvat, kun mitään ei kuitenkaan voi tehdä. Vai voiko? Entä […]

Hiilineutraali Suomi 2035. Aloita tästä.

Posted Leave a commentPosted in Blogi, Power Shift

Power Shiftissä käsitellään tänä vuonna Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Aloitetaan siis ihan alusta: millaiset ovat Suomen päästöt, mitkä ovat Marinin hallituksen ilmastotavoitteet ja mitä keskeisiä haasteita on niiden tiellä? Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki (10,4t CO2-eq) lukeutuu yhteen maailman korkeimmista (9). Tätä selittää muun muassa korkea elintaso, maamme pohjoinen sijainti ja siitä seuraava lämmityksen […]