Power Shift -työpajat

Osana Power Shift -viikonlopun ohjelmaa järjestämme viisi työpajaa, joista osallistuja voi päättää itselleen kaksi mieluisinta vaihtoehtoa ilmoittautumislomakkeessa. Alla lyhyet esittelyt työpajoista ja niiden sisällöstä.

Metsien Suomi – Onko suomalainen metsätalous kestävää, kun ratkaistavana on luontokato ja ilmastonmuutos?

Työpajassa pääset pohtimaan, onko Suomen metsätalous kestävää tilanteessa, jossa pitäisi samanaikaisesti pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato. Lähestymme teemaa käymällä läpi metsien kestävään käyttöön liittyviän myyttejä. Onko Suomen metsätalous niin kestävää, kuin toisinaan kuulee väitettävän? Pääset pohtimaan yhdessä muiden kanssa Suomen metsien tilaa ja sitä, mitä pitäisi tehdä, jotta metsät edistäisivät ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja säilyisivät vastaisuudessakin monimuotoisina ja siten sopeutuvaisempina ilmastonmuutoksen vääjäämättä aiheuttamille muutoksille.

Vetäjä: Luonto-Liiton metsäryhmä

Tunteet toiminnan moottoreina

Ympäristö ja ilmastokriisi herättävät monenlaisia, vaikeitakin tunteita. Miten tunnetaidot, myötätunnon harjoittaminen ja mielen hyvinvoinnin vaaliminen auttavat, kun työskentelemme muutoksen eteen? Työpajassa tarjolla jaksamista ja mielen hyvinvointia edistäviä toiminnallisia harjoitteita ja vertaiskokemusta. Saat mukaasi työkaluja arjen tilanteisiin.

Vetäjä: Taneli ja Hanna, Ympäristöahdistuksen mieli -hankkeesta

Vaikuttamistyöpaja 13–29 -vuotiaille

Työpajassa tutustutaan erilaisiin vaikuttamiskanaviin ja tapoihin vaikuttaa. Esiteltävänä on ainakin Nuorten Budjetti ja OmaStadi, Sponssi projektiavustus sekä nuorten aloitekanava. Lisäksi työpajassa kerrotaan minkälaista ympäristötoimintaa Helsingissä tehdään ja minkälaista apua ja tukea Helsingin kaupungin nuorisopalveluilta voi saada omaan toimintaan. Pajassa päästään myös tekemään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Vetäjä: Annina Wallinsalo, Helsingin kaupungin nuorisopalveluista

Tulevaisuustaajuus-työpaja

Millainen tulevaisuus on tavoittelemisen arvoinen? Miltä näyttää luontoviisas Suomi, jossa luontokato on saatu yhteistyöllä pysäytettyä? Tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan tulevaisuutta rakennetaan tämän päivän teoilla. Jotta osaisimme liikkua kohti toivottavaa tulevaisuutta, tarvitsemme konkreettisia ja positiivisia visioita, jotka näyttävät meille suuntaa. Tulevaisuustaajuus-työpajassa haastetaan tulevaisuuskäsityksiä, rakennetaan positiivisia luontovisioita ja tunnistetaan keinoja halutun huomisen rakentamiseksi.

Vetäjä: Anna-Katri Kulmala, Sitran ilmasto- ja luontoratkaisut hankkeesta

Design-ajattelu vaikuttamisen välineenä

Kiinnostaako sinua opetella ongelmanratkaisu- ja projektinhallintataitoja hidastamaan luontokatoa ja ilmastokriisiä? Toiminnallisessa työpajassa opetetaan design-ajattelun menetelmien soveltamista ilmasto- ja ympäristöaiheisten projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Workshopissa valitaan ryhmässä yhteisesti kiinnostava ympäristöongelma, jota tutkitaan double diamond -menetelmällä. Työpaja sopii ympäristöasioista kiinnostuneille ja nuorille, jotka kokevat olevansa voimattomia ilmastonmuutoksen edessä ja haluavat oppia uusia vaikuttamisen keinoja.

Vetäjä: Ari Kaukiainen

Ilmoittautuminen on vihdoin auki!

Linkki ilmoittautumiseen.